O Proxecto Valeira

O proxecto de Valeira nace cunha identidade propia e irrenunciable..... para dar a coñecer e preservar os nosos sinais de identidade

Dun lado dar a coñecer e preservar en terminos xerais un territorio cheo de Historia por todos os costados

Dispoñer dun sitio onde todos aqueles que por un motivo ou outro teñan relación con Valeira poidan sentir, revivir e plasmar os seus anhelos

Ofrecer ao resto de visitantes tanto físicos coma virtuais un lugar onde poder apreciar e gozar os encantos e caprichos que a Natureza nos concedeu e que temos a obriga preservar.

Información adicional