Degolada san Lourenzo de

San Lourenzo de Degolada

Feligresía que limita ao Norte con Paradavella, ao Sur con Freixo, ao Leste novamente con ambas as dúas e, ao Oeste coa Lastra. Pertence ao arciprestado de Valdepedroso  Pode destacarse o castro de Degolada de notorios vestixios da cultura castreña, situados nun outeiro próximo á aldea do mesmo nome.

Información adicional