Colaboradores

As persoas colaboradoras con Valeira amplifican e axudan a que esta proposta de comunicación e exposición da nosa historia, terra, xentes se poña en valor e sexa recoñecida pola súa especial beleza e conservación; ademais permiten minimizar a gran dispersión xeográfica de Valeira, e un maior coñecemento de todos os cantos da nosa terra.

Deste xeito, os usuarios poderán encontrar, nesta Web, toda a información relativa a Valeira.

 

Os colaboradores non teñen ningunha función  especial, tampouco ningún privilexio (salvo o mérito de ter axudado a una causa excepcional), só son usuarios  que conseguiron o cartel de colaboradores por participar activamente en determinadas categorías e axudar en termos xerais en calquera das outras facetas.

 

 

Información adicional